v košarici ni izdelkov
XIX. ART MARKET LJUBLJANA 2018

 ULICA BREG / LJUBLJANA
 
05.05.2018 - 13.10.2018

(vsako soboto med 09:00 in 17:00 uro)

TRAJANJE RAZPISA 01.10.2018
*foto: arhiv amlXIX. RAZPIS ART MARKETA LJUBLJANA - sezona 2018


* BESEDILO RAZPISA

* PRIJAVNI OBRAZEC


CENIK IN OBLIKE SODELOVANJ V LETU 2018


1.  Študentje ALU, Arthouse, Fakulteta za dizajn, PA, FA, NTF...
2.  Posamezno sodelovanje
3.  Paket (4 + 1 gratis)
4.  Paket *15*
5.  Stojnica z letnim prispevkom
6.  Stalna stojnica

________________________________________________________________________________


1. Študentje ALU, Arthouse, Fakulteta za dizajn, PA, FA, NTF... (vsi kreativni programi)

Študentje umetniških in kreativnih smeri... Pogoj za sodelovanje je potrdilo o vpisu, ki je sestavni del prijave in odobritev s strani organizatorja.

Višina prispevka za enkratno / posamezno sodelovanje:


Študentje kreativnih smeri...                              20,00€ / soboto


Prispevek za sodelovanje se poravna sproti.

V primeru, če sta na stojnici dva sodelujoča in oba obiskujeta katero od omenjenih fakultet, se višina prispevka ne spremeni – torej 10,00 € / osebo. V kolikor si delijo stojnico trije študentje omenjenih fakultet (ali več študentov) pa je višina prispevka 30,00 eur /stojnico.


* To ugodnost lahko koristijo študentje naslednjih ustanov: Akademija za likovno umetnost (vse smeri), Pedagoška akademija / fakulteta (študentje kreativnih smeri), Arthouse, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovnotehniška fakulteta (kreativni programi) in slušatelji ostalih umetniških in kreativnih študijev...

 

________________________________________________________________________________

 

2.  Posamezno sodelovanje (24 sobot)
 
Prispevek za posamezno sodelovanje se poravna sproti.
 
Višina prispevka za enkratno / posamezno sodelovanje:
 
Študentje kreativnih smeri                                 20,00 € / soboto
Dijaki in študentje                                             25,00 € / soboto
Upokojenci                                                       35,00 € / soboto
Občani, zaposleni, s.p.                                       40,00€ / soboto 
D.o.o, društva, zavodi, skupine*                         50,00€ / soboto
 

Rok plačila: na TTR organizatorja najkasneje do četrtka v tekočem tednu, oziroma na lokaciji

* Študentje vseh krativnih / umetniških programov (študentje ALU, Arthouse, Fakulteta za dizajn, PA, FA, NTF...). Pogoj za sodelovanje je potrdilo o vpisu, ki je sestavni del prijave in odobritev s strani organizatorja.

* Nekateri ustvarjalci si izoblikujejo in izdelajo lastno »image stojnico«, ki je najprimernejša za njihovo predstavitev. Torej gre za t.i. "IMAGE" stojnico, ki jo lahko sodelujoči uporablja namesto naše, potem ko pridobi od organizatorja soglasje o uporabi lastne stojnice. Vsak ustvarjalec, ki bi želel razstavljati z lastno "image" stojnico, mora predhodno o tem obvestiti organizatorja na elektronski naslov info@artmarket.si  in mu posredovati foto gradivo image stojnice. Za nas sta pomembni dve fotografiji: 1. vaša lastna stojnice brez izdelkov (zgolj stojnica), 2. vaša lastna stojnica z izdelki... Iz poslanih fotografij se mora natančno videti oblika stojnice, medtem ko jo v dopisu še podrobneje opišete (vključno z merami).
IMAGE STOJNICA NE POMENI, da pripeljete lastno stojnico, mizo ali kakšnokoli drugo podlago. Image stojnica je posebna stojnica, ki ste jo oblikovali in izdelali, oz. dali izdelati po svojih lastnih predlogah in je drugačna - vam lastna, oziroma gre za konceptualno postavitev.

V vsakem primeru postane vaše razstavno mesto vaša lastna kreacija, vendar ali je kreacija tudi vaša lastna "stojnica" / postavitev? Pri image stojnici poskrbite 100% sami za postavitev  in ne koristite naših miz, senčnikov… * Sodelujoči z lastno »IMAGE« stojnico               25,00 € / soboto________________________________________________________________________________
 


3. Paket 4 + 1 gratis
 

Pri tej obliki sodelovanja se zakupi paket petih zaporednih sobot (4 + 1 gratis). Paket je mogoče koristiti zgolj za tekoče / zaporedne sobote.

Pomembno: s paketom 4 + 1 gratis, si zagotovimo sodelovanje na petih zaporednih sobotah in jih ni mogoče prenašati. V kolikor organizator v času trajanja zakupljenega paketa odpove katero od prireditev zaradi slabega vremena, se le ta prenese na prvo soboto po zadnji soboti iz paketa - rezervacija in plačilo se tako preneseta na prvo soboto, ki sledi zadnji iz vplačanega paketa.


Dijaki in študentje                                                  100,00 € / 4 sobote + 1 gratis
Upokojenci                                                            140,00 € / 4 sobote + 1 gratis
Občani, zaposleni, s.p.                                            160,00€ / 4 sobote + 1 gratis
D.o.o, društva, zavodi, skupine*                              200,00€ / 4 sobote + 1 gratis

Rok plačila: prispevek za paket 4+1 se v celoti poravna pet dni pred prvim sodelovanjem, oziroma na lokaciji ob prvem sodelovanju. Paket ali več njih lahko zakupite tudi v naprej in nam naknadno sporočite kdaj ga boste koristili.

Popust hitrih odločitev (znesek poravnan do 02.04.2018  – 5%).

* pri tem paketu mora sodelujoči sam poskrbeti za zamenjavo - v primeru bolezni, višje sile... Na lokaciji je z njegovimi izdelki nekdo drug (partner, sorodnik, prijatelj, sosed…), vendar ne več kot 40% sodelovanj. Vplačan prispevek se ne vrača in zaporednih terminov ni možno prenašati - podaljševati, razen v primeru odpovedi s strani organizatorja (zaradi slabega vremena). Takrat se paket avtomatsko podaljša za toliko sobot, kolikor jih je bilo odpovedanih.

 

________________________________________________________________________________4. Paket *15*
 

Pri tej obliki sodelovanja se zakupi paket petnajstih sobot. 
Paket se koristi poljubno – termini se izbirajo poljubno - kadarkoli želite (sprotne prijave), vendar si ga ne morete "podajati" (to soboto jaz, naslednjo ti, potem Tine, pa spet jaz...itd).

V primeru, če organizator odpove eno izmed sobot zaradi slabega vremena, svojo rezervacijo prenesete na eno od naslednjih sobot. Vendar pozor - paket je potrebno izkoristiti do konca tekoče sezone in neizkoriščene sobote ne morete prenesti v novo sezono, oziroma zahtevati povračilo denarja.

 
Dijaki in študentje                                          312,00 € / 15 sobot (20,80 eur / soboto)
Upokojenci                                                    437,50 € / 15 sobot (29,20 eur / soboto)
Občani, zaposleni, s.p.                                    500,00 € / 15 sobot (33,30 eur / soboto)
D.o.o, društva, zavodi, skupine*                      625,00€ / 15 sobot  (41,70 eur / soboto)
 

Rok plačila: prispevek za paket *15* se poravna najkasneje 7 dni pred prvo soboto.  

Popust hitrih odločitev (znesek poravnan do 02.04.2018  – 5%).

________________________________________________________________________________5.  Stojnica z letnim prispevkom (24 sobot)
 
Pri tej obliki si sodelujoči zagotovi sodelovanje z nižjim prispevkom na soboto.  Letni prispevek je potrebno v celoti poravnati pred začetkom sezone in sicer najkasneje do 27.04.2018.

 
-          115,00€    dijaki in študentje
-          130,00 €   upokojenci
-          142,00€    občani, zaposleni, s.p.
-          195,00€    d.o.o., društva, zavodi, skupine*...
 
Popust hitrih odločitev (znesek poravnan do 02.04.2018  – 5%).

Višina prispevka za najem stojnice (na soboto) pri tem paketu znaša: 
 
-          dijaki in študentje                                            20,00€ / soboto
-          upokojenci                                                      25,00 € / soboto
-          občani, zaposleni, s.p.                                      28,00€ / soboto
-          d.o.o., društva, zavodi, skupine*...                    32,00€ / soboto
 

Letni prispevek je potrebno poravnati pred začetkom sezone, najkasneje do 27.04.2018, medtem, ko se prispevek za stojnico poravna sproti.
 
V primeru, če organizator odpove prireditev zaradi slabega vremena, se vplačan prispevek za tekočo soboto prenese na naslednjo. V kolikor je to zadnja sobota sezone, se znesek nakaže na TTR sodelujočega.
  

______________________________________________________________________________


6.  Stalna stojnica (24 sobot)
 
Stalna stojnica pomeni sigurnost, ugodnost in stalno mesto. Prispevek za stalno stojnico je potrebno poravnati najkasneje do 27.04.2018.
 
Višina prispevka za stalno stojnico:
 
Dijaki in študentje                                      408,00 €  (24 sobot / 17,00 € na soboto)
Upokojenci                                                  528,00 €  (24 sobot / 22,00 € na soboto)
Občani, zaposleni, s.p.                                600,00€  (24 sobot / 25,00 € na soboto)
D.o.o, društva, zavodi, skupine*                720,00 €  (24 sobot / 30,00 € na soboto).


Popust hitrih odločitev (znesek poravnan do 02.04.2018  – 5%)

Stalna stojnica je predmet osebne odločitve in jo lahko pridobi vsak, ki je prejel povabilo s strani organizatorja. Prispevek za stalno stojnico je potrebno poravnati v celoti in najkasneje  do 27.04.2018. V primeru, če organizator zaradi slabega vremena odpove katero od sobot, se nastala razlika med vplačanim prispevkom in številom sodelovanj ne vrača.

 

_____________________________________________________________________NE PREZRITE!!! PREBERI!!!

* Prijave za tekoči teden sprejemamo do vključno četrtka– to pa je tudi zadnji dan, do katerega lahko sodelujoči sporoči odpoved sodelovanja zaradi bolezni – višje sile... oziroma prenese rezervacijo na naslednji termin.

Sodelujoči z zakupljenimi paketi do tega dne tudi sporočijo morebitne spremembe (odsotnost, ime zamenjave (nekdo, ki bo prodajal njihove izdelke)…).


* Zakaj odpovemo rezervacijo pravočasno: v primeru, če sodelujoči ne odpove rezervacije, do vključno četrtka, se mu pri naslednjem sodelovanju ob plačilu rednega sodelovanja zaračuna še dodatnih 50% višine prispevka za rezervirano, a neizkoriščeno soboto. V primerih, ko sodelujoči ne odpove odsotnost na lokaciji ostane prazna stojnica / razstavno mesto, ki kvari podobo in povzroči kar precej nevšečnosti pri postavitvah in razvrstitvah ostalih sodelujočih. Razumljivo pa je, da organizator nosi stroške, če je stojnica prazna ali polna.


*   Skupina (kdo je obravnavan kot skupina): na eni stojnici razstavlja več kot ena oseba, torej dve ali več oseb / ne velja za študente kreativnih smeri (več pod točko 5).


* Status (zakaj): za sodelovanje pri projektu potrebujete nekakšen "status", ki vam omogoča poslovanje in izdajanje računov, kot je določeno po zakonih in ostalih določilih. Študentje, občani, upokojenci, oziroma sploh vsak rezident RS, si lahko v zelo kratkem času in za zgolj nekaj eurov uredi osebno dopolnilno delo (na upravni enoti), preko katerega lahko izdaja račune in vodi svoje mini računovodstvo.

 

* Davčne blagajne in osebno dopolnilno delo (odgovor MINISTRSTVA ZA FINANCE):

Ali je oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo, zavezana izvajati postopek davčnega potrjevanja računov?

Ne. Osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, morajo ob prodaji izdati račun na podlagi 5. člena Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu, ni pa vzpostavljena obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po 31. členu ZDavP-2. Tudi fizična oseba – mali davčni zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ki se po ZDDV-1 šteje kot neodvisno opravljanje dejavnosti in ki ni identificiran za namene DDV, ne izpolnjuje pogojev iz 31. člena ZDavP-2. Več na: www.fu.gov.si  / Od datuma naše objave do danes je lahko prišlo tudi do sprememb, zato je na vsakemu posamezniku, da spremlja novosti na www.fu.gov.si. V primeru nespoštovanja zakonov, odgovarja in nosi posledice sodelujoči 100% sam.

* grafični prikaz stojnice

______________________________________________________________ORGANIZATOR: Studio DMG d.o.o. in DUP

instagram (artmarketljubljana)

facebook (artmarket ljubljana)
 
AVTOR IN VODJA PROJEKTA: David Matej Goljat
Koordinatorka: Eva Barišič

Dodatne informacije:
telefon: 031-27-57-81 (vsak delovnik med 14:00 in 17:00 uro),
oziroma na elektronskem naslovu: info@artmarket.si.